Liikme mootmed on olulised

Ruumala leidmiseks tuleb mõõta ära ruumi pikkus, laius ja kõrgus ning need omavahel korrutada. Rally Estonia puhul ei ole aasta-aastalt suurenenud mitte ainult pealtvaatajate arv, vaid ka ürituse kvaliteet, tase, rahvusvaheline olulisus ja kajastusmõõde, mis on tugevasti kaasa aidanud Eesti kui atraktiivsete sündmuste toimumiskoha ja turismisihtkoha positiivsele kuvandile üldiselt. Koos Post24 pakiautomaatidega on Eesti Postil ligi pakkide saatmis- ja väljastuspunkti üle riigi. Laeka või panipaigaga kokkuehitatud riidekapi korral peab selle ruumala olema vähemalt liitrit. Post24 pakiautomaadi teenus pälvis postimaailma nn Oscari - World Mail Award mainekaima auhinnaga jaevõrgu kategoorias. Seda, mida täiskasvanud inimene teeb oma keha, oma maailmavaatega ja oma eluga, meie ei saa reguleerida.

Töötamiskoha vaba ruumi Liikme mootmed on olulised peab olema arvestatud nii, et töötaja saaks oma tööülesandeid piisava liikumisvabadusega täita.

Liikme mootmed on olulised

Juhul kui see ei ole võimalik töötamiskoha eritingimuste tõttu, tuleb töötajale ette näha piisav liikumisruum tema töötamiskoha läheduses. Tööruumid peavad olema küllaldase kõrguse ja pindalaga, mis võimaldab töötajatel tervist kahjustamata oma tööd teha. Töötaja kohta peab tööruumis olema õhuruumi vähemalt 10 m3 õhuruumi arvestamisel võetakse ruumi kõrgusest arvesse kuni 3,5 m.

Liikme mootmed on olulised

Ruumala leidmiseks tuleb mõõta ära ruumi pikkus, laius ja kõrgus ning need omavahel korrutada. Õigusaktis oleva 10m3 suuruse õhuruumi puhul on tegemist miinimumnõudega mitte soovitusliku sobiva tööruumi suurusega.

Liikme mootmed on olulised

Tööruumi suuruse arvestamisel tuleb arvesse võtta ka töö tegemiseks vajalikku mööblit, seadmeid ja muid töövahendeid. Arvestada tuleb milliseid tööliigutusi töötaja tegema peab ja kas tal on piisavalt ruumi, et tööliigutusi teha nii, et oleks pidevat ohtu ennast näiteks vastu laua serva ära lüüa.

Kui näiteks töötaja tööiseloomust tulenevalt tuuakse tema töökohale kas pakke või materjale ladustamiseks, peab sellisel töökohal olema piisavalt ruumi nende asjade ladustamiseks.

Liikme mootmed on olulised

Mööbli valikul ja paigutamisel tuleb arvestada ka seda, et töötaja saaks oma töökohale liikuda vabalt st koridoride ja vahekäikude laius peab olema piisav arvestades kui palju töötajaid liikumisteid kasutab. Samuti tuleks vaadata, mis asub liikumistee vahetus läheduses, näiteks teravate nurkadega kapid, riiulid.

Liikme mootmed on olulised

Lähtuda võiks evakuatsiooniteedele kehtestatud minimaalsest laiusest, mis on mm ainult teatud tingimustelüldjuhul peavad evakuatsiooniteed olema mm laiad. Külastusisellel kuul Võrgustikud ja ühendused.

Liikme mootmed on olulised