Liige 30 Watch

Selleks tuleb ette näha üleminekusätted. Põhilised EMKFi kriisimeetmed, mida liikmesriigid plaanivad võtta, on püügitegevuse ajutine peatamine ja kalakasvatuste kahjude kompenseerimine.

Minister ütles oma sõnavõtus, et Euroopa Komisjoni ettepanek anda ajutist toetust kuni eurot ühe tootja kohta ei ole piisav, et lahendada põllumajandustootjate probleemi.

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid Vastu võetud Tervise üldnõuded Meretöölepingu sõlmimist taotlev isik, laevapere liige ja tasemeharidust andvas mereõppeasutuses õppija edaspidi meremees ning tasemeharidust andvasse mereõppeasutusse õppima asuja edaspidi õppima asuja peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma töö- ja päästeülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid või terviseseisundeid, mis võivad seada ohtu tema enda või teiste isikute elu ja tervise.

Tema sõnul on Eesti jaoks oluline ka see, et lisaks seni võetud meetmetele mõeldaks ka sellele, kuidas sektorit aidata kriisijärgsel ajal, mil majandus pole veel taastunud. Mitu liikmesriiki soovivad eriolukorra mõjude leevendamise abinõusid laiendada siiani katmata sektoritele, sealhulgas linnu- sea- ja veiselihatootjatele.

Suurbritannia elukindlustuse liikmed saavad kasutada võimalust tasuta Apple Watch Series 3 saamiseks Suurbritannia elukindlustuse liikmed saavad kasutada võimalust tasuta Apple Watch Series 3 saamiseks Tervise- ja elukindlustuse pakkuja Vitality teatas täna, et Ühendkuningriigi uued ja olemasolevad liikmed saavad aktiivse eluviisi säilitades teenida tee tasuta Apple Watchi.

Aiandussektori puhul soovitakse kompenseerida sektori saamata jäänud tulu. Lisaks paluti arvestada ka USA kehtestatud tariifide mõjudega sektorile.

Liige 30 Watch

Osale liikmesriikidest valmistas muret ka vabakaubanduslepingute sõlmimise kiirendatud protsess, eelkõige lähtudes raskest olukorrast veiselihasektoris. Euroopa Komisjon tõdes, et valikute tegemine on vajalik ning kõiki sektoreid aidata ei ole võimalik; samas viitas komisjon võimalusele anda riigiabi.

Minister ütles oma sõnavõtus, et Euroopa Komisjoni ettepanek anda ajutist toetust kuni eurot ühe tootja kohta ei ole piisav, et lahendada põllumajandustootjate probleemi. Tema sõnul on Eesti jaoks oluline ka see, et lisaks seni võetud meetmetele mõeldaks ka sellele, kuidas sektorit aidata kriisijärgsel ajal, mil majandus pole veel taastunud. Mitu liikmesriiki soovivad eriolukorra mõjude leevendamise abinõusid laiendada siiani katmata sektoritele, sealhulgas linnu- sea- ja veiselihatootjatele. Aiandussektori puhul soovitakse kompenseerida sektori saamata jäänud tulu.

Siiski ei välistanud komisjon võimalust, et tulevikus, olukorra halvenemisel võidakse võtta lisameetmeid siiani katmata sektorite abistamiseks. Kalanduse valdkonnas pidasid liikmesriigid COVID mõjude leevendamiseks võetud meetmeid üldjuhul ajakohasteks.

Eduard East vallavolikogu liige, majanduskomisjoni esimees.

Siiski rõhutasid mitu ministrit, et eriolukord kestab ilmselt oodatust kauem ja seetõttu on raske praegu hinnata, kas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi EMKF muudatused on piisavad. Põhilised EMKFi kriisimeetmed, mida liikmesriigid plaanivad võtta, on püügitegevuse ajutine peatamine ja kalakasvatuste kahjude kompenseerimine.

Liige 30 Watch

Lisaks on mõnel riigil plaanis anda riigiabi. Sellest lähtuvalt palusid mitu ministrit komisjonil analüüsida täiendavaid rahastamisvõimalusi.

Liige 30 Watch

Minister Aller märkis oma sõnavõtus, et tuleb hakata kiiremas korras valmistuma kriisist väljumiseks ja vältida Liige 30 Watch katkemist programmiperioodi lõpus.

Selleks tuleb ette näha üleminekusätted.

Liige 30 Watch

Lisaks Eestile mainisid ka mitme teise riigi Liige 30 Watch üleminekusätete vajalikkust.