15 kella liige

Seminar tutvustab mahemajanduse nägu maailmas ja erinevaid võimalusi Eestis, vastates paljudele teemakohastele küsimustele. Kell 11 — komisjonide istungid Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil — kell Vaatame kuhu mahesektor ja Eesti mahemajandus on liikumas ja millised võimalused meid ees ootavad. Akadeemia liikmeiks võivad olla Eesti kodanikud, kes oma teaduslikkude töödega on silmapaistvalt edasi viinud teadust ja ilmutanud võimeid teadusliku töö korraldamises.

15 kella liige

Eesti Esmaspäevasel riigikogu istungil vastavad parlamendiliikmete arupärimistele kultuuriminister Anneli Ott ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Kell 15 algavat istungit saab otsepildis jälgida ERR-i uudisteportaalis.

Arupärimine tõukub asjaolust, et Kumu uue püsinäituse projektiruumis "Erinevuste esteetika" muudeti osa kunstiteoste pealkirju neutraalsemaks, eemaldades neist rassi rõhutavad sõnad.

15 kella liige

EKRE liikmed märgivad arupärimise kaaskirjas, et kunstiteoste nimetuste muutmine ei ole kohane vaba demokraatliku Eesti kultuuriruumile. Kas ja kuidas on niisuguse tegevuse puhul kaitstud kunstiteoste autorsus, kunstnike autoriõigused, mida hoitakse tänapäeval niihästi riiklikult kui ka rahvusvaheliselt juriidilise järelevalve all?

15 kella liige

Kas peame Kumu näitusel ilmnevat jõulist, imporditud survet ajaloo revideerimiseks mõistma kultuuriministeeriumi ja praeguse valitsuse sisulise poliitikana? Kui see on nii, siis kuidas see on kooskõlas põhiseadusliku imperatiiviga tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade," soovivad riigikogu saadikud teada. Ühtlasi uurivad nad Otilt, milliseid samme peab ta ministrina võimalikuks, 15 kella liige Eesti kultuuriavalikkust rahustada ja edaspidi taolist tegevust kunsti osas vältida.

The Great Gildersleeve: Iron Reindeer / Christmas Gift for McGee / Leroy's Big Dog

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna vastab arupärimistele kaasava õppetöö mudeli kohta ning korra- ja seadusrikkumiste kohta ministeeriumis.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

15 kella liige

Toimetaja: Mirjam Mäekivi.