X 10 liige

Anna administraatorile teada oma nimi, treeningu nimi, kuhu soovid minna või mida tühistada, kuupäev ja kellaaeg. Broneeritud saaliaja kasutamata jätmisel raha tagastamisele ei kuulu. Vabade kohtade olemasolul kinnitab administraator Sinu broneeringu või tühistab selle. Palliväljakuid on võimalik telefoni teel broneerida kuni 1 päev ette! Tasuda tuleb 20 minuti jooksul, tasumata broneering muutub 20 minuti pärast kehtetuks! Broneerida saad kuni 3 treeningut üheks päevaks!

Mis ravimit liikme suurendamiseks tohusamaks suurendamiseks

X-teega liitumine ja selle liikmesus 1 X-teega liitumiseks esitab taotleja keskusele taotluse. Liitumiskokkuleppes fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus. X-teega liitumisest keeldumine Keskusel on õigus jätta X-teega liitumise X 10 liige rahuldamata, kui: 1 taotlejal puudub unikaalne tunnus, millele on võimalik väljastada keskuse veebilehel avalikustatud nõuetele vastavat e-templi sertifikaati; 2 taotleja ei ole keskuse nõudmisel esitanud esindusõiguse tuvastamiseks vajalikke dokumente või taotluse esitajal puudub esindusõigus taotluse esitamiseks; 3 taotleja esitatud andmed ei ole tõesed; 4 taotleja või tema infosüsteem ei vasta käesolevas määruses esitatud muudele nõuetele või X-tee toimimise põhimõtetele.

Kas see on tosi, et saate suurendada liikme suurust

Turvalise ja standardiseeritud andmevahetuse tagamise elemendid Turvaline ja standardiseeritud andmevahetus X-teel on tagatud kõigi järgmiste tingimuste täitmisel: 1 turvalise andmevahetuskanali loomise kaudu vastavalt §-le 8; 2 e-templiga andmevahetuse tervikluse tagamise kaudu vastavalt §-le 9; 3 alamsüsteemi defineerimise kaudu vastavalt §-le 10; 4 ühtlustatud andmeteenuse osutamise nõuete kaudu vastavalt §-le 11; 5 andmeteenuse kasutaja kindlaksmääramisel andmeteenuse kasutamise kokkuleppe ja pääsuõiguse andmise kaudu vastavalt §-le Turvalise andmevahetuskanali loomine 1 X-tee liige peab X-tee turvalise andmevahetuskanali loomise võimaldamiseks paigaldama turvaserveri tarkvara infosüsteemi ning registreerima keskuses turvaserveri autentimissertifikaadi, mis peab vastama keskuse veebilehel avaldatud nõuetele.