Voistluse suuruse liige. Eesti Arhitektide Liit

Võistlustöö ei kuulu hindamisele ning langeb välja juhul, kui: Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubi kaudu. Peakorraldaja eksponeerib auhinnatud võistlustöid oma veebisaidil. Korraldajad võivad nõuda võistlejatelt registreerimist ja registreerimistasu maksmist.

Voistluse suuruse liige

Võistlusest võtavad osa 7. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm minifirmat.

Voistluse suuruse liige

Üks õpilane võib minifirma programmis osalemise vältel võtta võistluse finaalist osa ühel korral. Võistlus koosneb kolmest osast: 1. Aruanne — minifirma koostab ja esitab aruande elektroonselt Esinemine publikule ja žüriile 3.

Stendivoor Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid. Finaali pääsenud minifirmad avalikustatakse hiljemalt 4.

Voistluse suuruse liige

Minifirma võib esineda võistlusel samas keeles, nagu toimub õppetöö osaleja koolis. Võistluse finaal toimub Võistluse finaali töökeel on eesti keel. Finaalis osaleb igast minifirmast 2 - 5 õpilast.

Voistluse suuruse liige

Žüriis on vähemalt viis liiget. Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning nende hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik.

Voistluse suuruse liige

Žürii liikmed suhtlevad osalejate ja õpetajatega võistluse käigus avalikult ja erapooletult. JA Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning neid Voistluse suuruse liige abistada. Võistluse tulemused avaldatakse samal päeval toimuval lõputseremoonial.

Voistluse suuruse liige

Võistluse reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte. Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluse tingimustes muudatusi, teatatakse sellest hiljemalt finalistide väljakuulutamise päeval.