Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Ravimid Patoloogiate ravis, mis ilmnevad käte sõrmede liigeste valulikkuses, kasutatakse mitmesuguste kliiniliste ja farmakoloogiliste rühmade ravimeid. Kunagi ei tea, millal võib kellelgi osanikul näiteks rahalisi probleeme tekkida.

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Olen teadlik, et korteriühistu põhikirjas võib ette näha õiguse võtta vastu kõik elamut ja kinnistut puudutavad otsused häälte hulga alusel ehk kasvõi siis poolthäälte arv on vaid ühe võrra suurem vastuhäälte hulgast. Küsimus ongi selles, et kas ikkagi võib nii võtta vastu absoluutselt kõik otsused ja sundida ühistu liikmeid tasuma kõige eest?

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Olen nõus, et ühistu korjab igakuiselt väikest summat nn. Arusaadav on kui vajalikkusest tingitult või enamuse soovil otsustatakse häälte alusel elamu ja krundi säilimiseks ning igapäevaseks majandamiseks vajalikud küsimused - kui mitte suurte suuruste liige. Siiski eeldaks selliste suuremate tööde eest korteriomanikele tasumise kohustuse panemise puhul ühistult mõistlikkust ehk siis kulu jaotamist pikema aja peale väikeste osadena tasumine nt.

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Ok, kõige lihtsam oleks elukohta vahetada kui ühistu poolt esitatavad Mida teha üle jõu käivad, kahjuks pole see aga alati võimalik arvestades elamu seisukorda, ühistu tegevust ning maja asukohta.

Korteriomandiseaduse §13 lõige 3 ütleb, et korteriomanik ei ole kohustatud hüvitama kaasomandi eseme korrapäraseks korrashoiuks vajalikest kulutustest suuremaid kulutusi, millega ta ei ole nõustunud ja §16 lõige 1, et ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemiseks on vaja korteriomanike kokkulepe.

Ehk siis, et teatud otsute tegemiseks, tööde teostamiseks on vajalik kõigi ühistu liikmete nõusolek.

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Korteriühistu seaduse §15 aga lubab üldkoosolekul otsustada ühistu majandustegevuse üle, sh. Samuti võib põhikiri anda kõik õigused üldkoosolekule.

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Kas tõesti mitte ükski seadus ei kaitse korteriomanikku ja ühistu võib meelega järjepidevalt halvendada ühistu liikme majanduslikku ja elatuslikku seisundit halvendada elukvaliteeti, sundida võlgadesse ja mitte kaitsta ühistu liikme huve?

Minu näite puhul küsib 85 korteriga ühistu juba aastaid absoluutselt igal suvel paari tuhande krooni suurusi nn. Olen aastate jooksul eriti aga viimases poolaasta jooksul korduvalt palunud ühistu esimehelt ja raamatupidajalt selgitusi sihtkapitalide kogumise aluseks olevate tööde kohta ja muude arvete alusel nõutavate summade kohta, millest keeldutakse.

Mida teha, kui mitte suurte suuruste liige

Tõenäoliselt tuleb kohtusse minna. Palun vastake kas Eestis leidub seadus, mis kaitseb minu soovi mitte maksta lõputult ühistule ja suuri summasid?