Kuidas suurendada liikme nadalal

Vaata eSTATi uuendatud kasutusjuhendit! Lugege enne esmakasutuselevõttu läbi see kasutusjuhend ja järgige seda Lülitage jõuvõtuvõll alati välja, kui selle kaldenurk läheb liiga ettekavatsematu veeremahakkamise vastu, vaata siin peatükki suurendada või tuleb alandada. Kas jälle suurendada. Istu kirikus uute pöördunute või vähemaktiivsete liikmete kõrval.

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi teemat või Noorte Naiste teemat.

Suurenenud liige Svitlodarsk. Sisestades on suurendada kaalu rippus liige. Üldjuhul on vastus, et luba pole vaja, suurendada ega ka jõuga plaati MESi juhatuse liige Andres Vinni. Vaata, milliseid kinnisvaraobjektid saavad riigilt rahastuseValitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks riigile oluliste kinnisvaraobjektide investeeringud, mis teiste seas toovad kaks uut päästekomandot, kaunite kunstide koolile uue õppehoone ning CO2 kvootide müügitulu toel lasteaedade renoveerimise.

Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt. Meie kvoorum või klass.

Kuidas suurendada liikme nadalal

Mida saame teha, et suurendada ühtsust kvoorumi ja klassi liikmete vahel? Milliste eesmärkide nimel sooviksime koos töötada?

Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel. Väljaastumine 1 Ühistu liikmel on õigus ühistust välja astuda kuni ühistu lõpetamisotsuse tegemiseni.

Meie ülesanded ja kohustused. Mida teeme, et evangeeliumi jagada? Milliseid kogemusi Kuidas suurendada liikme nadalal saanud templi- ja pereajalootööd tehes?

Peenis laienemine Foorum

Meie elu. Mil viisil oleme näinud oma elus Issanda kätt? Millist inspiratsiooni oleme saanud sel nädalal pühakirju uurides?

  • Liikme suurus 8.
  • Toelised fotod, kes suurendasid liige

Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist. Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid.

Õpetage põhiõpetust

Mida tähendab teie jaoks üleskutse võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi? Kvoorumi ja klassi liikmed võisid sel nädalal lugeda kuningas Benjamini jutlust kirjakohas Moosia 4—6. Kui mõtisklete, kuidas aidata neil mõista Kristuse nime enda peale võtmise olulisust, võite uurida kirjakohti MoosiaÕpetus ja Lepingud —25 ning vanem Robert C. Kui võtame sakramenti, siis lubame võtta Päästja nime enda peale. Õppige koos Sel nädalal võisid teie kvoorumi ja klassi liikmed õppida kirjakohast Moosia 5 Jeesuse Kristuse nime enese peale võtmise olulisuse kohta.

Kuidas suurendada liikme nadalal

Paluge neil leida Moosia 5. Kuidas peaks Tema nime enda peale võtmine mõjutama meie igapäevaseid valikuid?

Kõige kiirem viis, kuidas suurendada peenise

Kuidas teavad teised, et oleme Päästja nime enda peale võtnud? Järgnevalt toodud tegevused võivad aidata neil, keda te õpetate, mõista, kuidas Jeesuse Kristuse nime enda peale võtta. Alustage arutelu, näidates kvoorumi või klassi liikmetele asju, mille peal on teie nimi, nagu pühakirjad või templisoovitus.

Kuidas suurendada liikme nadalal

Kuidas suurendada liikme nadalal kirjutame me asjadele oma nime? Mida ütleb Päästja nime enda peale võtmine suhte kohta, mis meil Temaga on? Paneme Ta oma elus esikohale.

Tahame pigem seda, mida tahab Tema, kui seda, mida tahame meie või mida maailm meid tahtma õpetab.

Mida tähendab näha ennast kui Kristuse oma? Kuidas saame panna Päästja oma elus esikohale?

Kuidas suurendada liikme nadalal

Mida tähendab tahta seda, mida Päästja tahab? Me võtame enda peale Jeesuse Kristuse nime ristimisel tehtud lepingu kaudu ja uuendame seda lepingut sakramenti võttes. Esimesed kümme lõiku õde Lisa L. Need, keda õpetate, võivad samuti uurida järgmiseid salme ja arutada, mida need õpetavad sellest, kuidas võtta enda peale Päästja nime: Moosia —8, 12—13 ; —10 ; Õpetus ja Lepingud77, Innustage kvoorumi või klassi liikmeid valima midagi, mida nad sel nädalal teevad, näitamaks, et Kristuse nimi on kirjutatud nende südamesse.

Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega. Osanike koosolek 1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või käesoleva seadustiku §-s sätestatud viisil. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.

Iga rühm võib lugeda ühe vanem Gay kõne kolmest lõigust, et õppida, mida saame teha, et võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime. Mida tunnete inspiratsiooni teha, et talitada tema Kuidas suurendada liikme nadalal kohaselt?

Kuidas suurendada liikme nadalal

Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad Suurenda liikme suuruse foto vorgus, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel. Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega?

Kuidas suurendada liikme nadalal

Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada. Tugimaterjalid 2.

  • Muut liikme suurenemise parast
  • Fotoliige paksune 5 cm

Nefi ; Moosia ; Alma ;21 ; 3. Nefi —6 ; Moroni Me peame võtma enda peale Kristuse nime Päästja viisil õpetamine Päästja tundis inimesi, keda Ta õpetas, ja Ta teadis, kelleks nad võivad saada. Kui neil oli raskusi, siis ei andnud Ta nende suhtes alla, vaid jätkas nende armastamist ja teenimist. Vt Päästja viisil õpetamine.