Videoklippide suurendamine,

Digitaalsuumi tühistamiseks väljuge eelvaaterežiimist. Kaamera reguleerib särituse ja teeb pilti. Kui soovite muuta foto või video paigutust, valige lihtsalt ikoon Pööra.

Efektide lisamine Windows 10 Power abil saate lisada oma fotodele ja videotele 3D-objekte või eriefekte.

Piltide visuaalseks huviks valimiseks valige liikumine. Videoklipi kiirendamiseks või aeglustamiseks valige kiirus.

  1. Kuidas suurendada liikme ja seksuaalvahekorda

Kui soovite muuta foto või video paigutust, valige lihtsalt ikoon Pööra. Kui teie foto või video on teie projektist erinev proportsioon, saate letterboxing efekti suurendamiseks ja eemaldamiseks klõpsata ikooni Eemalda või Kuva must ribad.

Navigation menu

Saate objekti pöörata ja muuta ning lisada ka animatsioone. Samuti saate lisada, üle viia ja mahuda 3D-efekte. Samuti saate lisada videoklipile lõigu efekti ja vaadata efekti liikumist. Video avaldamine Kui olete projekti lõpetanud, valige filmi avaldamiseks valmis video. Kasutage menüüvalikutes liikumiseks nuppe.

Video loomine

Ikoon Kirjeldus Pöörab pilti 90° võrra päripäeva iga pööramise kohta Kustutab praegu kuvatava pildi või kõik pildid ja failid. Vormindab sisemälu või mälukaardi Funktsioon Undelete tühistab viimati tehtud kustutuse Kuvab pildid pisipiltidena üheksakaupa Suurendab praegu kuvatava pildi vaadet Võimaldab teil muuta kaamera sätteid Väljub peamenüüst 3-Taasesituse ja peamenüü kasutamine 25 Piltide pööramine Käsu Rotate Pööra valimine peamenüüs Main pöörab praegu kuvatava pildi pildinäidikul kraadiste sammude võrra päripäeva.

Pildi pööramist tagasi võtta ei saa. Nupu uuesti vajutamine pöörab pilti 90° võrra. Piltide kustutamine Käsu Delete Kustuta valimine peamenüüs Main kustutab praegu kuvatava pildi või kõik pildid. Liikuge Videoklippide suurendamine abil soovitud pildini.

Videoklippide suurendamine

Tõstke pilt esile ja vajutage siis nuppu. Käsu abil saate valida ühe järgmistest: z This Image See pilt — kustutab praegu kuvatava pildi. See käsk tühistab viimati tehtud kustutuse.

Valik Undelete on saadaval kuni järgmise pildi või videoklipi tegemise, järgmise kustutuse või kaamera väljalülitamise või arvutiga ühendamiseni. Pisipiltide vaatamine Käsu Videoklippide suurendamine Thumbnails Kuva pisipildid valimine peamenüüs Main võimaldab teil vaadata pildinäidikul korraga kuni üheksat pisipilti. Pisipiltide seas saate liikuda nuppude abil.

Suurendatud pildi vaatamiseks valige see ja vajutage siis nuppu nupu vajutamisel väljute sellest valikust. Järgmisele pildilehele saate liikuda nuppude abil. Valige pilt, mida soovite suurendada, ja vajutage siis nuppu. Pildinäidikul kuvatakse pildi suurendamise ajal edenemist märkiv riba. Suurendatud pildil edasi-tagasi liikumiseks kasutage nuppe. Suurendusmenüü kuvamiseks vajutage nuppu. Selle menüü abil saate vahetada liikumissuunda, muuta suurendusastet või väljuda.

HP Robin Photosmart Sarja Digitaalkaamera Kasutusjuhend Bpy

Häälestusmenüüs Setup liikumiseks kasutage nuppeoma valiku tegemiseks vajutage nuppu. Kuupäev ja kellaaeg See säte määratleb kaamera praeguse kuupäeva ja kellaaja. Lisateavet kuupäeva ja kellaaja seadmise kohta vt Peatükk 1: Alustamine lk 5.

Tervituskuva See säte määratleb, milline pilt kuvatakse kaamera sisselülitamisel.

Videoklippide suurendamine

Tervituskuvaks saate seada suvalise kaameras oleva pildi või HP logo see on vaikesäte. Tervituskuva seadmiseks: 1 Vajutage taasesitusrežiimi aktiveerimiseks nuppu või.

  • Lisa sooviloendisse Installi Kas leiate parimad naljakad ja nauditavad videod?

Valige käsk This Image See pilt ja vajutage uuesti nuppu. See on kaamera vaikesäte. Piltide teisaldamine kaardile Selle valiku abil saate pildid Videoklippide suurendamine kaamera sisemälust mälukaardile. See kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud ja sisemälus on vähemalt üks pilt. Kui mälukaardil on ruumi vähe, saate teisaldada ainult nii palju pilte nagu neid kaardile mahub. Kui kinnitate piltide teisaldamist käsuga Yes Jahkuvatakse pildinäidikul teisaldamise edenemist tähistav riba.

Seni sisemälus talletatud pildid kustutakse pärast nende mälukaardile teisaldamist. Kui soovite vaadata sisemälus talletatud pilte, peate mälukaardi esmalt eemaldama. Keel See säte määratleb menüüde ja pildinäidiku teadete keele.

Lisateavet oma kaamera keele valimise kohta vt Peatükk Videoklippide suurendamine Alustamine lk 5. Exit Välju Selle valiku abil saate häälestusmenüüst Setup väljuda ja taasesitusrežiimi naasta.

Selle funktsiooni abil saate valida kaameras pildid, mida töödeldakse automaatselt hiljem, kui kaamera on ühendatud teie arvuti või mõne teatud HP printeriga. Näiteks saate valida pildid, mida soovite printida, ja ühendada kaamera siis arvuti või printeriga.

Valitud pildid prinditakse automaatselt.

Videoklippide suurendamine

Samuti saate kaameras valida pildid, mille HP e-posti teenus töötleb automaatselt. Kui ühendate kaamera arvutiga, saadetakse valitud pildid e-postiga teie pereliikmetele, sõpradele või teistele adressaatidele, kelle meiliaadressid olete määranud.

Seda funktsiooni käsitletakse selles peatükis allpool. Kui vajutate kaamera nuppu Share Jagakuvatakse pildinäidikul viimati tehtud või vaadatud pilt ning selle jaoks valitud meili- või prindisihtkohad. Nuppude abil saate Videoklippide suurendamine seas edasi-tagasi liikuda, et näha teiste kaameras olevate piltide sihtkohti. Järgmine tabel kirjeldab lähemalt menüüd Share Jaga.

Account Options

Kui paberi formaat on 4x6 tolli või 8,5x11 tolli, prinditakse foto suuruses 4x6 tolli 10x15 cm. Kui paberi formaat on A4 või A6, prinditakse foto A6-formaadis. Seda toimingut kirjeldatakse käesolevas peatükis allpool. Iga pildi jaoks võite valida mitu sihtkohta. Videolõike ei saa printimiseks valida.

Selle valiku kõrval kuvatakse. Kaamera ühendamise kohta arvuti või printeriga lugege Peatükk 5: Piltide mahalaadimine, printimine ja kuvamine lk Funktsiooni hp instant share e-posti teenuse kasutamine Funktsiooni HP Instant Share kasutamine piltide meiliga saatmiseks hõlmab kolme sammu: 1 E-posti Videoklippide suurendamine lisamine kaamera menüüsse Share kaamera kasutamine koos arvutiga.

  • View PDF hp photosmart sarja digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave © AutoriõigusHewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud.

Meili… ja vajutage nuppu OK. Kaamera pildinäidikule ilmub teade, mis palub teil kaamera arvutiga ühendada. Kui kasutate Windowsi opsüsteemiga arvutit, palutakse teil sisse logida programmi HP Passport.

Katse kujundada õpilaste väärtuseelistusi videoklippide abil

HP Passporti abil saate kasutada HP tasuta e-posti teenust ja muid Videoklippide suurendamine, mis võivad edaspidi saadaval olla. Kui see aken kuvatakse esmakordselt, peate end uueks kasutajaks registreerima. Selleks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse aken Photo E-mail Setup Foto meiliga saatmise häälestamine. Siin saate sisestada e-posti aadressi ja määrata, millisel kujul see peaks kaamera menüüs Share Jaga ilmuma. Saate ka sisestada teema ja sõnumi, mis lisatakse sellele aadressile saadetavale e-kirjale.

Videoklippide suurendamine

Kui olete vormi täitnud, klõpsake nuppu Next Edasi. Kuvatavas kinnitusaknas klõpsake nuppu Finish Valmis. Kaamera menüüsse Share täiendavate meiliaadresside lisamiseks korrake 4.

Videoklippide suurendamine

Teil pole vaja uuesti HP Passporti sisse logida. Kui arvuti kinnitab, et aadressid salvestati kaamerasse, lahutage kaamera arvuti küljest ja vajutage nuppuet vaadata uusi meilisihtkohti menüüs Share. Meili… menüüs Share Jaga.

Filmide loomine video redaktoriga

LolyPop - saate alustada videote ja muusikaklippide funktsioonide vaatamist: - Parim kasutajaliides on sujuv ja lihtne - Lihtne kasutada LolyPopi. Kohustustest loobumine: 1. Ärge kasutage seda rakendust videote salvestamiseks Videoklippide suurendamine allalaadimiseks ilma omanike loata. Me ei vastuta intellektuaalomandi rikkumise eest, mis tuleneb video loata uuesti üleslaadimisest.

Selles LolyPopi videorakenduses on kõik Internetist võetud videod ja sisu. Kui teil on video vastu vastuväiteid või võite meiega ühendust võtta, eemaldame teie sisu meie rakendusest.

Täname rakenduse kasutamise eest.